Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena 120tiletou historií.

V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů každoročně ŠKODA AUTO vyhlašuje grantové programy. V roce 2017 bylo vyhlášeno 7 regionálních grantových programů v celkové hodnotě 4 800 000 Kč, podpořeno bylo více než 100 projektů.

Jednalo se o programy:
Bližší podmínky účasti v programech, harmonogram jejich realizace a kontakty naleznete pod jednotlivými odkazy.


Priority ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti:


Hlavní priority:

  • dopravní bezpečnost
  • přístup ke vzdělání
  • pomoc dětem
  • mobilita bez bariér


Lokální priority:

  • Podpora regionů
  • Podpora zaměstnanců


Kontakt pro případné dotazy:
e-mail: skoda.granty@skoda-auto.cz
  ŠKODA AUTO se při poskytování podpor řídí právními předpisy České republiky a svými vnitřními předpisy. Na udělení grantu dle vyhlášených grantových programů není právní nárok.
 
Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.