Popularizace technického vzdělávání na ZŠ

Nezájem o technické školy a nedostatek technicky vzdělaných pracovníků dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v evropském i světovém měřítku. Tento negativní trend dopadá logicky i na společnost ŠKODA AUTO a její dodavatele.

Cílem programu je proto především snaha podporovat popularizaci techniky a technického vzdělávání už na základních školách, kde je možné podchytit a zintenzivnit zájem žáků ZŠ o následné studium technických oborů.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

Podporované projekty:


• prioritně zvyšování manuální zručnosti dětí (dílny), případně podpora polytechnické výchovy (fyzika, mechanika, elektronika) na základních školách prostřednictvím:
   • pořízení pomůcek a vybavení škol a učeben nutných pro zavedení či rozvoj technických předmětů a mimoškolních aktivit s návazností na realizaci „měkkých aktivit“ (volnočasové aktivity, rozšíření povinné výuky, zavedení předmětu technické dílny aj.)
   • zavedení či úprava učebních programů k intenzivnější výuce technických předmětů
• posílení mimoškolních aktivit pro rozvoj technického myšlení a manuální zručnosti jako doplňku klasické výuky
• podpora programování
• podpora nadaných žáků v oblasti technického vzdělávání


Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především základní školy, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace a obce.
Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa.
Uznatelné náklady: investice,provozní náklady
Maximální výše grantu: 120 000 Kč
Uzávěrka: Grantový program je pro rok 2017 již uzavřen
Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář
Abychom vám mohli poskytovat nejlepší funkcionalitu, a tím i maximální zážitek z procházení stránek ŠKODA AUTO, používáme soubory cookies. Pokud budete pokračovat v procházení našich stránek bez změny nastavění cookies, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.