I přes rozvoj elektronické komunikace zůstává fyzická mobilita i nadále hlavním způsobem socializace hendikepovaných lidí. ŠKODA AUTO si uvědomuje existenci velkého množství bariér, které hendikepovaným brání k co největšímu zapojení do života, a to jak v přístupu k zaměstnání nebo ke vzdělávání, tak i k volnočasovým aktivitám jako jsou sport, cestování nebo kultura.
Program má za cíl redukovat počet těchto barier a tím zkvalitnit život hendikepovaných občanů.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

Podporované projekty:


• stavební úpravy a úpravy značení v dopravě
• zlepšení dostupnosti především veřejných institucí pro hendikepované
• podpora zřizování a rozvoje chráněných dílen/pracovních míst na chráněném/otevřeném trhu práce pro hendikepované
• zpřístupňování kulturních, sportovních a společenských akcí
osobám se zdravotním postižením
• organizace charitativních akcí pro hendikepované
• spoluúčast na projektech financovaných neziskovými organizacemi či evropskými fondy


Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace.
Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa.
Uznatelné náklady: investice, provozní náklady
Maximální výše grantu: 120 000 Kč
Uzávěrka: Grantový program je pro rok 2017 již uzavřen
Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář
Abychom vám mohli poskytovat nejlepší funkcionalitu, a tím i maximální zážitek z procházení stránek ŠKODA AUTO, používáme soubory cookies. Pokud budete pokračovat v procházení našich stránek bez změny nastavění cookies, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.