Pomoc dětem je jednou ze základních priorit ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřena je především na děti sociálně znevýhodněné, které mají ztížené podmínky k prosazení se ve společnosti a rozvoji svých dovedností.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

 

Podporované projekty:


 • práce s dětmi v sociálně vyloučených komunitách
• integrace sociálně znevýhodněných dětí do většinové společnosti
• podpora výuky nadaných a znevýhodněných dětí
• podpora dětí s uměleckým nebo sportovním talentem
• aktivity vedoucí ke zvýšení budoucího pracovní uplatnění dětí


Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO a spolufinancování
• vztah projektu ke ŠKODA AUTO nebo jejím zaměstnancům a rodinným příslušníkům (např. zapojení zaměstnanců do projektu – jejich výčet a formy angažovanosti)
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé:především neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, příspěvkové organizace, obce, školy.
Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa.
Uznatelné náklady: investice, provozní náklady
Maximální výše grantu: 120 000 Kč
Uzávěrka: Grantový program je pro rok 2017 již uzavřen
Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář
Abychom vám mohli poskytovat nejlepší funkcionalitu, a tím i maximální zážitek z procházení stránek ŠKODA AUTO, používáme soubory cookies. Pokud budete pokračovat v procházení našich stránek bez změny nastavění cookies, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.