Současná doba a individualistický životní styl snižuje pevnost sociálních vazeb a komunitního života. Program je zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou, ve kterých hrají aktivní roli zaměstnanci ŠKODA AUTO. Může se jednat o společensky prospěšné projekty nebo volnočasové aktivity, ať už jsou zaměřené na kulturu nebo sport.

Přehled podpořených projektů v minulých letech

 

Podporované projekty:


  Aktivity, ve kterých se angažují zaměstnanci ŠKODA AUTO a mají pozitivní dopad na kvalitu jejich života a života rodinných příslušníků, zvláště pak:

  • projekty zaměřené na posílení místní komunit
  • amatérský sport (především mládežnický)
  • unikátní kulturní akce posilující historické tradice regionu
  • společenské akce
  • vzdělávací, ekologická či humanitární činnost
  • záchrana kulturního a přírodního dědictví regionu


Náležitosti předkládaných žádostí:

• popis a cíl projektu, důvody realizace a přínos projektu, dopad na místní komunitu
• rozpočet projektu s rozpadem na jednotlivé náklady
• zdroje financování a vyčíslený požadavek na ŠKODA AUTO
• výčet zaměstnanců zapojených do projektu, a specifikace formy jejich angažovanosti, popř. dopadu na ně a jejich rodiny
• informace k případné předešlé spolupráci se ŠKODA AUTO

Oprávnění žadatelé: především občanská a zájmová sdružení, neziskové organizace, spolky, sportovní oddíly, obce atd.
Podporované regiony: především okresy Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a dále k nim přiléhající okresy – viz mapa.
Uznatelné náklady: investice, provozní náklady
Maximální výše grantu: 50 000 Kč
Uzávěrka: Grantový program je pro rok 2017 již uzavřen
Žádost o grant: pouze přes elektronický formulář
Abychom vám mohli poskytovat nejlepší funkcionalitu, a tím i maximální zážitek z procházení stránek ŠKODA AUTO, používáme soubory cookies. Pokud budete pokračovat v procházení našich stránek bez změny nastavění cookies, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.