Přestože ŠKODA AUTO od spojení s VW v roce 1991 zvýšila výrobu vozů více než třikrát, nedošlo při ní ke zvýšení absolutní úrovně zátěže životního prostředí. Naopak, v některých ukazatelích, jako například ve spotřebě vody nebo emisích do ovzduší, je patrný významný pokles. Toho se podařilo dosáhnout významnými investicemi do ochrany životního prostředí. Směřovaly především do modernizace energetických zdrojů, výstavby špičkových lakoven karoserií a čistíren odpadních vod, stejně tak byly využity na ochranu půdy, podzemních vod i na opatření vedoucí k úspoře energie.

ŠKODA AUTO dlouhodobě minimalizuje dopady své činnosti na životní prostředí. Plnění závazků Politiky společnosti včetně legislativních požadavků bylo prokázáno auditem dle normy ISO 14001. ŠKODA AUTO tak nadále naplňuje principy trvale udržitelného rozvoje. V rámci zdokonalování svých vlastních systémů získala ŠKODA AUTO také certifikát pro systém managementu hospodaření s energií (EnMS) dle normy ISO 50001.

Certifikace

Efektivnost a vhodnost integrovaného systému řízení je každoročně prověřována auditem od externí akreditované společnosti. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14 001, ISO 50001 aj. jsou platné certifikáty vydané akreditovaným certifikačním místem (dle ISO 27001 není ŠKODA dosud certifikována).

Certifikát systému řízení kvality dle ISO 9001 je jednou z podmínek pro udělení typového schválení vozu, které vyžaduje legislativa EU a většina dalších trhů, kam dodáváme vozy. Bez typového schválení a bez platného certifikátu nemůžeme naše vozy prodávat.
Energetický management - EnMS
Primárním cílem EnMS je dosahovat závazků uvedených v politice společnosti. Provádět opatření nezbytná pro snižování energetické náročnosti objektů, strojů a zařízení. Zavádění této mezinárodní normy má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících odpadů na životní prostředí. Přínosem je také snižování nákladů na energii.

Systém enviromentálního řízení  - EMS
Systém řízení ochrany životního prostředí je ve ŠKODA AUTO certifikovaný dle normy EN ISO 14 001:2004. Je součástí tzv. integrovaného systému řízení IMS. EMS se vztahuje na činnosti závodů Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí:

  • vývoj, výrobu, prodej a servis motorových vozidel, komponentů a nářadí
  • výrobu a expedici rozložených vozů a prodej originálních náhradních dílů a příslušenství
Audit systému řízení kvality - QMS
Audit systému řízení kvality (QMS) je hodnocení souladu požadavků na systém řízení kvality dle norem ISO 9001 a VDA 6.1 a 6.4 popsaných v příručce IMS resp. v související dokumentaci se zavedenou praxí. Audit QMS, jako součást auditů IMS.
Politika
Politika společnosti ŠKODA AUTO je prohlášení vedení společnosti o záměrech a zásadách, které vycházejí ze strategie společnosti. Zásady se vztahují ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců.

Politika společnosti ŠKODA AUTO (pdf; 1 MB)
Abychom vám mohli poskytovat nejlepší funkcionalitu, a tím i maximální zážitek z procházení stránek ŠKODA AUTO, používáme soubory cookies. Pokud budete pokračovat v procházení našich stránek bez změny nastavění cookies, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit přes odkaz Nastavení zásad ochrany osobních údajů níže na stránce.